Prosto delovno mesto: Avtoličar

Delovno mesto: Avtoličar

Zahtevana strokovna izobrazba/poklic:

 • IV. stopnja izobrazbe (avtoličarske, avtokaroserijske, avtomehanične ali druge ustrezne smeri)

Funkcionalna znanja:

 • poznavanje tehničih standardov koncesionarja in programske opreme
 • usposobljenost za avtoličarska dela (obvezna šolanja uvoznika)
 • usposobljenost za delo z računalnikom
 • vozniški izpit B kategorije
 • izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti
 • znanje slovenskega jezika

Delovne izkušnje: 

 • 3 leta na enakih ali podobnih delih

Delovne naloge/opravila:

 • sodelovanje pri sprejemu vozila
 • priprava vozila na ličarska dela (čiščenje, zaščita vozila)
 • izvajanje osnovnih in zahtevnejših avtoličarskih del na vozilu (brušenje površine, kitanje, poliranje, priprava in mešanje ustrezne barve, nanašanje barve v lakirni komori)- dela avtoličarksega tehnika
 • izvajanje enostavnih avtomehaničnih del na vozilih
 • izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov vozila
 • predajni servis novih in rabljenih vozi
 • skrb za zagotavljanje standardov kakovosti uvoznika
 • čiščenje in urejanje delovnega prostora, naprav in orodij po zaključeni storitvi oz. ob koncu delovnega dne
 • skrb za vzdrževanje in gospodarno rabo osnovnih sredstev in potrošnega materiala v enoti
 • skrb in odgovornost za varno delo
 • izvajanje drugih del po nalogu nadrejenih

Odgovornosti:

 • za pravočasno in strokovno izvedeno delo v skladu z zastavljenimi cilji podjetja
 • za pozitivne komunikacijske odnose s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • za zagotavljanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu, protipožarne varnosti ter uporabo zaščitnih sredstev pri delu
 • za varovanje podatkov, ki so z aktom družbe opredeljeni kot poslovna skrivnost
 • za spoštovanje organizacijskih postopkov in navodil

Organizacija delovnega časa:

 • polni delovni čas 40 ur na teden

Ostale zahteve delovnega mesta:

 • samostojnost, natančnost, smisel za timsko delo, vestnost in zanesljivost
 • strokovnost, pozitivna naravnanost, pripravljenost na dodatno usposabljanje in izobraževanje

Pogoji dela:

 • delo se opravlja na sedežu podjetja, po potrebi na terenu

Kdo smo?

Smo ugledno podjetje s skoraj 60-letno tradicijo. Naše osnovno poslanstvo je skrb za udobno in zanesljivo vožnjo.

Uresničujemo ga s celovito ponudbo storitev za popolno vzdrževanje avtomobila na enem mestu. S prodajo novih vozil Škoda, Citroen in Peugeot, s pooblaščenim servisom ter prodajo nadomestnih delov, prodajo rabljenih vozil, tehničnimi pregledi in registracijami vozil, preverjanjem skladnosti, pregledi tahografov ter s pranjem vozil skrbimo za to, da avtomobili delujejo brezhibno, da so varni ter nudijo udobje v vožnji. Naše delo temelji na dolgoletnih izkušnjah in visokem strokovnem znanju, zato ga opravljamo kakovostno in s posluhom za potrebe naših kupcev.

Vizija.

Utrditi želimo svoj položaj kakovostnega in zanesljivega partnerja pri prodaji novih in rabljenih vozil, servisu ter izvajanju tehničnih pregledov. Pri tem želimo čim bolje razumeti potrebe naših kupcev, se jim čim bolj približati s svežimi, sodobnimi pristopi ter jim zagotavljati konstantno kakovost. Z vlaganjem v rast in razvoj novih, dopolnjujočih storitev želimo sprejemati nove poslovne izzive.

Prijave pošljite na info@avtoline.si