Prosto delovno mesto: Cenilec

Delovno mesto: Cenilec

Zahtevana strokovna izobrazba/poklic: 

 • V. stopnja izobrazbe (prometne, strojne, ekonomske ali druge ustrezne smeri oz. najmanj V. stopnja izobrazbe in več let delovnih izkušenj na podobnih delovnih mestih)

Funkcionalna znanja:

 • poznavanje predpisov s področij delovanja podjetja
 • usposobljenost za delo z računalnikom
 • vozniški izpit B kategorije
 • izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti
 • znanje slovenskega jezika
 • znanje vsaj enega tujega jezika (angleškega)

Delovne izkušnje: 

 • 3 leta na enakih ali podobnih delih

Delovne naloge/opravila:

 • ogled in cenitev poškodovanih, okvarjenih vozil
 • prijava škodnega primera pri zavarovalnicah
 • izdelovanje kalkulacij za popravila vozil
 • urejanje povračil sredstev škodnih zahtevkov pri zavarovalnicah
 • skrb za redna povračila sredstev škodnih zahtevkov pri zavarovalnicah
 • sprejem klicev, strank v škodnem centru, predaja vozil in obrazložitev računa strankam
 • obravnava strank – svetovanje strankam, reševanje reklamacij in pritožb strank, posredovanje povratnih informacij
 • pomoč vodji škodnega centra ter nadomeščanje v primeru odsotnosti
 • sodelovanje pri izvajanju marketinških akcij podjetja
 • opominjanje kupcev z neplačanimi zapadlimi računi
 • skrb za vzdrževanje in gospodarno rabo osnovnih sredstev, drobnega inventarja (orodja) in potrošnega materiala v enoti
 • skrb za ustrezno in pravočasno ravnanje z dokumenti ter zagotavljanje nemotenega dokumentarnega toka v podjetju
 • skrb za red in čistočo organizacijske enote
 • opravljanje drugih del po nalogu uprave

Vodenje in komunikacije:

 • z zaposlenimi, kupci, zavarovalnicami

Odgovornosti:

 • za poslovanje servisa v skladu z zakonodajo in predpisi
 • za pravočasno in strokovno izvedeno delo v skladu z zastavljenimi cilji podjetja
 • za pozitivne komunikacijske odnose s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • za zagotavljanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu, protipožarne varnosti ter uporabo zaščitnih sredstev pri delu
 • za varovanje podatkov, ki so z aktom družbe opredeljeni kot poslovna skrivnost
 • za spoštovanje organizacijskih postopkov in navodil

Organizacija delovnega časa:

 • polni delovni čas 40 ur na teden

Ostale zahteve delovnega mesta:

 • samostojnost, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, smisel za delo z ljudmi in timsko delo, natančnost,
 • vestnost in zanesljivost, strokovnost, pozitivna naravnanost, pripravljenost na dodatno usposabljanje in izobraževanje

Pogoji dela:

 • delo se opravlja na sedežu podjetja, po potrebi na terenu

Kdo smo?

Smo ugledno podjetje s skoraj 60-letno tradicijo. Naše osnovno poslanstvo je skrb za udobno in zanesljivo vožnjo.

Uresničujemo ga s celovito ponudbo storitev za popolno vzdrževanje avtomobila na enem mestu. S prodajo novih vozil Škoda, Citroen in Peugeot, s pooblaščenim servisom ter prodajo nadomestnih delov, prodajo rabljenih vozil, tehničnimi pregledi in registracijami vozil, preverjanjem skladnosti, pregledi tahografov ter s pranjem vozil skrbimo za to, da avtomobili delujejo brezhibno, da so varni ter nudijo udobje v vožnji. Naše delo temelji na dolgoletnih izkušnjah in visokem strokovnem znanju, zato ga opravljamo kakovostno in s posluhom za potrebe naših kupcev.

Vizija.

Utrditi želimo svoj položaj kakovostnega in zanesljivega partnerja pri prodaji novih in rabljenih vozil, servisu ter izvajanju tehničnih pregledov. Pri tem želimo čim bolje razumeti potrebe naših kupcev, se jim čim bolj približati s svežimi, sodobnimi pristopi ter jim zagotavljati konstantno kakovost. Z vlaganjem v rast in razvoj novih, dopolnjujočih storitev želimo sprejemati nove poslovne izzive.

Prijave pošljite na info@avtoline.si