Prosto delovno mesto: Prodajalec rabljenih vozil

Delovno mesto: Prodajalec rabljenih vozil

Zahtevana strokovna izobrazba/poklic: 

 • V. stopnja izobrazbe (ekonomske, strojne, prometne ali druge ustrezne smeri)

Funkcionalna znanja:

 • poznavanje predpisov s področij delovanja podjetja
 • usposobljenost za delo z računalnikom
 • poznavanje tehničih standardov koncesionarja in programske opreme
 • vozniški izpit B kategorije
 • izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti
 • znanje slovenskega jezika
 • znanje vsaj enega tujega jezika (angleškega)

Delovne izkušnje:

 • 2 leta na enakih ali podobnih delih

Delovne naloge/opravila:

 • prodaja novih vozil ter dopolnilne opreme – osebna prodaja kupcem, priprava ponudb, sklepanje kupoprodajnih pogodb, izdaja računov (prodajni svetovalec)
 • prodaja rabljenih vozil – osebna prodaja kupcem, priprava ponudb, sklepanje kupoprodajnih pogodb, izdaja računov, prevzem in priprava vozil (prodajni svetovalec)
 • planiranje dobave novih in rabljenih vozil, primopredajni prevzem in priprava vozil
 •  skrb za dispozicijo vozil
 • iskanje novih nabavnih poti za rabljena vozila, izvajanje licitacij
 • organizacija in koordinacija dobave rabljenih vozil
 • organizacija postopkov za homologacijo uvoženih vozil, pridobitev dokumentacije za DDV in DMV
 • sklepanje kreditnih pogodb ter avtomobilskih zavarovanj
 • skrb za testna vozila – nabava ter financiranje, organizacija in koordiniranje testnih voženj, prodaja testnih vozil
 • skrb za zagotavljanje standardov kakovosti uvoznika vozil
 • sodelovanje pri pripravi in izvajanju marketinških akcij podjetja
 • vodenje blagajniškega poslovanja (priprava blagajniških poročil, njihova kontrola ter prenos v glavno knjigo, polog gotovine), izdajanje gotovinskih računov v skladu s predpisi o davčnih blagajnah
 • ustrezno in pravočasno ravnanje z dokumenti ter zagotavljanje nemotenega dokumentarnega toka v podjetju
 • opominjanje kupcev z neplačanimi zapadlimi računi
 • skrb za vzdrževanje in gospodarno rabo osnovnih sredstev in potrošnega materiala v enoti
 • skrb in odgovornost za varno delo
 • skrb za red in čistočo enote
 • izvajanje drugih del po nalogu nadrejenih

Odgovornosti:

 • za prodajo vozil v skladu z zakonodajo in predpisi
 • za pravočasno in strokovno izvedeno delo v skladu z zastavljenimi cilji podjetja
 • za pozitivne komunikacijske odnose s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • za zagotavljanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu, protipožarne varnosti ter uporabo zaščitnih sredstev pri delu
 • za varovanje podatkov, ki so z aktom družbe opredeljeni kot poslovna skrivnost
 • za spoštovanje organizacijskih postopkov in navodil

Organizacija delovnega časa:

 • polni delovni čas 40 ur na teden

Ostale zahteve delovnega mesta:

 • samostojnost, komunikativnost, smisel za delo z ljudmi in timsko delo, natančnost,
 • vestnost in zanesljivost, strokovnost, pozitivna naravnanost, pripravljenost na dodatno usposabljanje in izobraževanje

Pogoji dela:

 • delo se opravlja na sedežu podjetja, po potrebi na terenu

Kdo smo?

Smo ugledno podjetje s skoraj 60-letno tradicijo. Naše osnovno poslanstvo je skrb za udobno in zanesljivo vožnjo.

Uresničujemo ga s celovito ponudbo storitev za popolno vzdrževanje avtomobila na enem mestu. S prodajo novih vozil Škoda, Citroen in Peugeot, s pooblaščenim servisom ter prodajo nadomestnih delov, prodajo rabljenih vozil, tehničnimi pregledi in registracijami vozil, preverjanjem skladnosti, pregledi tahografov ter s pranjem vozil skrbimo za to, da avtomobili delujejo brezhibno, da so varni ter nudijo udobje v vožnji. Naše delo temelji na dolgoletnih izkušnjah in visokem strokovnem znanju, zato ga opravljamo kakovostno in s posluhom za potrebe naših kupcev.

Vizija.

Utrditi želimo svoj položaj kakovostnega in zanesljivega partnerja pri prodaji novih in rabljenih vozil, servisu ter izvajanju tehničnih pregledov. Pri tem želimo čim bolje razumeti potrebe naših kupcev, se jim čim bolj približati s svežimi, sodobnimi pristopi ter jim zagotavljati konstantno kakovost. Z vlaganjem v rast in razvoj novih, dopolnjujočih storitev želimo sprejemati nove poslovne izzive.

Prijave pošljite na info@avtoline.si