Pridruži se naši ekipi v pisarni na delovnem mestu računovodje

Delovno mesto: Računovodja

Zahtevana strokovna izobrazba/poklic:

 • V. stopnja izobrazbe (ekonomske ali druge ustrezne smeri)

Funkcionalna znanja:

 • poznavanje predpisov in zakonodaje s področij računovodstva in financ
 • usposobljenost za delo z računalnikom

Delovne izkušnje:

 • 3 leta na enakih ali podobnih delih

Delovne naloge/opravila:

 • izvajanje računovodske funkcije podjetja – knjiženje dokumentov, priprava obračuna DDV, osnovnih sredstev, izdelava mesečnih poročil, letnih bilanc podjetja, poročil za koncesionarje.
 •  zagotavljanje usklajenosti podatkov iz programov, ki jih uporabljajo posamezne prodajne enote, s podatki v glavni knjigi.
 • priprava vseh potrebnih obdobnih ter letnih poročil državnim organom ter obračunov davkov
 • izvajanje finančne funkcije podjetja – plačilni promet, e-računi, spremljanje plačil kupcev, priprava kompenzacij in pobotov, opominjanje kupcev z neplačanimi zapadlimi obveznostmi, izvajanje izterjav.
 • priprava potrebne dokumentacije za pridobivanje finančnih sredstev.
 • sodelovanje pri izdelavi inventurnih poročil
 • priprava letnih načrtov podjetja (skupaj z upravo)
 • skrb za arhiviranje dokumentov podjetja v skladu z zakonodajo
 • skrb za vzdrževanje in gospodarno rabo osnovnih sredstev in potrošnega materiala
 • skrb in odgovornost za varno delo
 • skrb za red in urejenost delovnega prostora
 • izvajanje drugih del po nalogu uprave

Odgovornosti:

 • za poslovanje podjetja v skladu z zakonodajo in predpisi
 • za pravočasno in strokovno izvedeno delo v skladu z zastavljenimi cilji podjetja
 • za pozitivne komunikacijske odnose s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • za varovanje podatkov, ki so z aktom družbe opredeljeni kot poslovna skrivnost
 • za spoštovanje organizacijskih postopkov in navodil

Delovni čas:

 • polni delovni čas 40 ur na teden

Ostalo:

 • Samostojnost, komunikativnost, organizacijske sposobnosti, smisel za delo z ljudmi in timsko delo,
  natančnost, vestnost in zanesljivost, strokovnost, pozitivna naravnanost,
  pripravljenost na dodatno usposabljanje in izobraževanje

Kdo smo?

Smo ugledno podjetje s skoraj 60-letno tradicijo. Naše osnovno poslanstvo je skrb za udobno in zanesljivo vožnjo.

Uresničujemo ga s celovito ponudbo storitev za popolno vzdrževanje avtomobila na enem mestu. S prodajo novih vozil Škoda, Citroen in Peugeot, s pooblaščenim servisom ter prodajo nadomestnih delov, prodajo rabljenih vozil, tehničnimi pregledi in registracijami vozil, preverjanjem skladnosti, pregledi tahografov ter s pranjem vozil skrbimo za to, da avtomobili delujejo brezhibno, da so varni ter nudijo udobje v vožnji. Naše delo temelji na dolgoletnih izkušnjah in visokem strokovnem znanju, zato ga opravljamo kakovostno in s posluhom za potrebe naših kupcev.

Vizija.

Utrditi želimo svoj položaj kakovostnega in zanesljivega partnerja pri prodaji novih in rabljenih vozil, servisu ter izvajanju tehničnih pregledov. Pri tem želimo čim bolje razumeti potrebe naših kupcev, se jim čim bolj približati s svežimi, sodobnimi pristopi ter jim zagotavljati konstantno kakovost. Z vlaganjem v rast in razvoj novih, dopolnjujočih storitev želimo sprejemati nove poslovne izzive.