Prosto delovno mesto: Servisni tehnik – avtomehanik

Delovno mesto: Servisni tehnik

Zahtevana strokovna izobrazba/poklic: 

 • V. stopnja izobrazbe (avtomehanične ali druge ustrezne smeri)

Funkcionalna znanja:

 • poznavanje tehničnih standardov koncesionarja in programske opreme
 • usposobljenost za zahtevnejša avtomehanična dela (obvezna šolanja uvoznika)
 • vozniški izpit B kategorije
 • usposobljenost za delo z računalnikom
 • znanje slovenskega jezika
 • izpit iz varstva pri delu in požarne varnosti

Delovne naloge/opravila:

 • sodelovanje pri sprejemu vozila
 • priprava vozila na servis (čiščenje, zaščita vozila)
 • izvajanje osnovne in zahtevnejše diagnostike okvare vozila (naloge diagnostičnega tehnika)
 • izvajanje enostavnih avtomehaničnih del na vozilu
 • izvajanje zahtevnejših avtomehaničnih del na vozilu
 • izvajanje vulkanizerskih del
 • izvajanje del avtoelektrike
 • izvajanje rednih vzdrževalnih pregledov vozila
 • predajni servis novih in rabljenih vozilih
 • skrb za zagotavljanje standardov kakovosti uvoznika
 • čiščenje in urejanje delovnega prostora, naprav in orodij po zaključeni storitvi oz. ob koncu delovnega dne
 • skrb za vzdrževanje in gospodarno rabo osnovnih sredstev in potrošnega materiala v enoti
 • skrb in odgovornost za varno delo
 • izvajanje drugih del po nalogu nadrejenih

Odgovornosti:

 • za poslovanje servisa v skladu z zakonodajo in predpisi
 • za pravočasno in strokovno izvedeno delo v skladu z zastavljenimi cilji podjetja
 • za pozitivne komunikacijske odnose s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • za zagotavljanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu, protipožarne varnosti ter uporabo zaščitnih sredstev pri delu
 • za varovanje podatkov, ki so z aktom družbe opredeljeni kot poslovna skrivnost
 • za spoštovanje organizacijskih postopkov in navodil

Organizacija delovnega časa:

 • polni delovni čas 40 ur na teden

Ostale zahteve delovnega mesta:

 • samostojnost, komunikativnost, smisel za delo z ljudmi in timsko delo, natančnost,
 • vestnost in zanesljivost, strokovnost, pozitivna naravnanost, pripravljenost na dodatno usposabljanje in izobraževanje

Pogoji dela:

 • delo se opravlja na sedežu podjetja.

Kdo smo?

Smo ugledno podjetje s skoraj 60-letno tradicijo. Naše osnovno poslanstvo je skrb za udobno in zanesljivo vožnjo.

Uresničujemo ga s celovito ponudbo storitev za popolno vzdrževanje avtomobila na enem mestu. S prodajo novih vozil Škoda, Citroen in Peugeot, s pooblaščenim servisom ter prodajo nadomestnih delov, prodajo rabljenih vozil, tehničnimi pregledi in registracijami vozil, preverjanjem skladnosti, pregledi tahografov ter s pranjem vozil skrbimo za to, da avtomobili delujejo brezhibno, da so varni ter nudijo udobje v vožnji. Naše delo temelji na dolgoletnih izkušnjah in visokem strokovnem znanju, zato ga opravljamo kakovostno in s posluhom za potrebe naših kupcev.

Vizija.

Utrditi želimo svoj položaj kakovostnega in zanesljivega partnerja pri prodaji novih in rabljenih vozil, servisu ter izvajanju tehničnih pregledov. Pri tem želimo čim bolje razumeti potrebe naših kupcev, se jim čim bolj približati s svežimi, sodobnimi pristopi ter jim zagotavljati konstantno kakovost. Z vlaganjem v rast in razvoj novih, dopolnjujočih storitev želimo sprejemati nove poslovne izzive.