Prosto delovno mesto: Vodja skladnosti 

Delovno mesto: Vodja skladnosti

Zahtevana strokovna izobrazba/poklic: 

 • V. stopnja izobrazbe (strojne, avtoservisne, prometne, elektro ali druge ustrezne smeri
  oz. IV. stopnja ustrezne smeri z opravljenim mojstrskim izpitom
  Opravljen ZUP)

Funkcionalna znanja:

 • poznavanje zakonodaje in predpisov s področja delovanja skladnosti
 • usposobljenost za delo z računalnikom
 • poznavanje tehničnih standardov in programske opreme
 • vozniški izpit B kategorije
 • znanje slovenskega jezika
 • opravljen izpit ZAKONA O UPRAVNEM POSTOPKU ( v kolikor ga kandidat nima, ga je potrebno opraviti v čim krajšem možnem času)

Delovne izkušnje:

 • 3 leta na enakih ali podobnih delih (v avtoservisni stroki)

Delovne naloge/opravila:

 • prevzemanje motornih vozil in dokumentacije
 • opravljanje tehničnih pregledov vozil v skladu z zakonodajo in predpisi (pregled skladnosti
  dokumentacije z motornim vozilom, izvajanje potrebnih preverjanj, meritev ter pregledov)
 • vpis stanja o tehničnem pregledu vozila, izdaja zapisnika o tehničnem pregledu vozila ter
  obrazložitev zapisnika stranki
 • vodenje potrebnih evidenc
 • izvajanje homologacij vozil
 • izvajanje pregledov tahografov
 • spremljanje zakonodaje, predpisov in navodil za izvajanje tehničnih pregledov vozil
  komuniciranje s strankami, svetovanje in podajanje informacij
 • ustrezno in pravočasno ravnanje z dokumenti ter zagotavljanje nemotenega dokumentarnega
  toka v podjetju
 • skrb za vzdrževanje in gospodarno rabo osnovnih sredstev in potrošnega materiala v enoti
 • skrb za red in čistočo prostorov
 • skrb in odgovornost za varno delo
 • izvajanje drugih del po nalogu nadrejenih

Odgovornosti:

 • za izvajanje storitev v skladu z zakonodajo in predpisi
 • za pravočasno in strokovno izvedeno delo v skladu z zastavljenimi cilji podjetja
 • za pozitivne komunikacijske odnose s sodelavci in poslovnimi partnerji
 • za zagotavljanje ukrepov varnosti in zdravja pri delu, protipožarne varnosti ter uporabo zaščitnih sredstev pri delu
 • za varovanje podatkov, ki so z aktom družbe opredeljeni kot poslovna skrivnost
 • za spoštovanje organizacijskih postopkov in navodil

Organizacija delovnega časa:

 • polni delovni čas 40 ur na teden

Ostale zahteve delovnega mesta:

 • samostojnost, komunikativnost, smisel za delo z ljudmi in timsko delo, natančnost,
 • vestnost in zanesljivost, strokovnost, pozitivna naravnanost, pripravljenost na dodatno usposabljanje in izobraževanje

Pogoji dela:

 • delo se opravlja na sedežu podjetja, po potrebi na terenu

Kdo smo?

Smo ugledno podjetje s skoraj 60-letno tradicijo. Naše osnovno poslanstvo je skrb za udobno in zanesljivo vožnjo.

Uresničujemo ga s celovito ponudbo storitev za popolno vzdrževanje avtomobila na enem mestu. S prodajo novih vozil Škoda, Citroen in Peugeot, s pooblaščenim servisom ter prodajo nadomestnih delov, prodajo rabljenih vozil, tehničnimi pregledi in registracijami vozil, preverjanjem skladnosti, pregledi tahografov ter s pranjem vozil skrbimo za to, da avtomobili delujejo brezhibno, da so varni ter nudijo udobje v vožnji. Naše delo temelji na dolgoletnih izkušnjah in visokem strokovnem znanju, zato ga opravljamo kakovostno in s posluhom za potrebe naših kupcev.

Vizija.

Utrditi želimo svoj položaj kakovostnega in zanesljivega partnerja pri prodaji novih in rabljenih vozil, servisu ter izvajanju tehničnih pregledov. Pri tem želimo čim bolje razumeti potrebe naših kupcev, se jim čim bolj približati s svežimi, sodobnimi pristopi ter jim zagotavljati konstantno kakovost. Z vlaganjem v rast in razvoj novih, dopolnjujočih storitev želimo sprejemati nove poslovne izzive.

Prijave pošljite na info@avtoline.si