DIGITALNA TRANSFORMACIJA V PODJETJU AVTOLINE d.o.o.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska Unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Namen operacije je izvedba digitalne transformacije podjetja Avtoline d.o.o., in sicer izvedba ukrepov po posameznih ključnih področjih na podlagi digitalne strategije.

Cilji operacije so poenostavitev in pohitritev delovnih procesov z uporabo digitalnih rešitev, izboljšanje digitalne kulture in kompetenc, intenziviranje digitalnega marketinga in komunikacije z deležniki ter posledično povečanje dodane vrednosti na zaposlenega zaradi povečane učinkovitosti.

Celotna vrednost operacije: 166.357 EUR + DDV. Operacijo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj v višini 99.814 EUR. Več informacij o kohezijski politiki v Sloveniji: www.euskladi.si

JAVNI RAZPIS ZA SPODBUJANJE PROCESNIH IZBOLJŠAV PODJETIJ V LETU 2017- 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«

Namen projekta je preko procesnih izboljšav izboljšati konkurenčnost podjetja.

Projekt: Optimizacija in vitki poslovni procesi – AVTOLINE d.o.o.

Cilji: povečati dodano vrednost podjetja, izboljšati delovne pogoje za zaposlene, izboljšati energetsko in snovno učinkovitost. Projekt bo pozitivno vplival na naslednje funkcije podjetja: nabavno, prodajno, finančno-računovodsko, servisno, logistično funkcijo in se bo izvajal predvidoma do 10.09.2018.

Skupna vrednost projekta: 39.400,00 EUR

Višina subvencije: 19.700,00 EUR

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.