Javni razpis za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«

Namen projekta je preko procesnih izboljšav izboljšati konkurenčnost podjetja.

Projekt: Optimizacija in vitki poslovni procesi – AVTOLINE d.o.o.

Cilji: povečati dodano vrednost podjetja, izboljšati delovne pogoje za zaposlene, izboljšati energetsko in snovno učinkovitost. Projekt bo pozitivno vplival na naslednje funkcije podjetja: nabavno, prodajno, finančno-računovodsko, servisno, logistično funkcijo in se bo izvajal predvidoma do 10.09.2018.

Skupna vrednost projekta: 39.400,00 EUR

Višina subvencije: 19.700,00 EUR

Več o projektih Evropskega sklada si lahko preberete na spletni strani www.eu-skladi.si

Operacijo delno financira Evropska unija, in sicer iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) in Republika Slovenija. Javni razpis za izbor operacij se izvaja v okviru »Operativnega programa za izvajanje Evropske kohezijske politike v obdobju 2014 -2020«, prednostne osi: »Dinamično in konkurenčno podjetništvo za zeleno gospodarsko rast«; prednostne naložbe: »Spodbujanje podjetništva, zlasti z enostavnejšim izkoriščanjem novih idej v gospodarstvu in pospeševanjem ustanavljanja novih podjetij, tudi prek podjetniških inkubatorjev«; specifičnega cilja: »Povečanje dodane vrednosti MSP«.