TAHOGRAF

Tahograf je naprava, ki se nahaja:

 • v tovornem vozilu, ki presega 3.5 tone,
 • vozilih za prevoz potnikov (9 oseb in več, skupaj z voznikom),
 • tahograf je prav tako obvezen pri traktorjih, ki presegajo hitrost 40km/h in niso namenjeni prevozom v kmetijske in gozdarske namene.

Glavne funkcije, ki jih beleži tahograf:

 • natančna registracija kilometrine, ki jo dnevno opravi vozilo,
 • registracija hitrosti vozila, točno beleženje hitrosti vozila,
 • natančen prikaz časa počitka,
 • natančen prikaz časa natovarjanja/iztovarjanja vozila (čas pripravljenosti).

Glede na zakonodajo se tahograf preverja:

Redno na vsaki dve leti

Ob morebitnih posegih na menjalniku vozila in odstranitvi plombirne plombe

Ob menjavi velikosti pnevmatik

Ob spremembi registrskih oz. tehničnih podatkov vozila

Drugih izrednih situacijah

Za vas imamo usposobljen kader za kontrolo vašega tahografa, pa naj si bo to analogen, digitalen ali pameten.

IZVAJAMO:

 • Kontrolo tahografov in omejilnikov hitrosti

 • Zamenjavo tahografov

 • Zamenjavo dajalcev impulzov

 • Snemanje voznikovih kartic in digitalnih tahografov

Vse v zvezi s kontrolo tahografov za vas opravimo na ločeni, samostojni stezi in vam tako prihranimo vaš dragoceni čas.

Ob objektu imamo veliko prostora za parkiranje vašega tovornega vozila in prikolice.

Za več informacij v zvezi z izvajanjem kontrole tahografa pokličite 07 4902 131!

Kontrola skladnosti vozil
Kontrolni organ AVTOLINE d.o.o. je akreditiran kot kontrolni organ tipa C po standardu SIST EN
ISO/IEC 17020.
Obsega akreditacije zajema Kontrolo skladnosti vozil:
– identifikacija in oceno tehničnega stanja vozila (vozila kategorije M1, N1 in L),
– posamična odobritev predelanega vozila (vozila kategorije M1, N1 in L).
Podlaga za postopke kontrole skladnosti je Zakon o motornih vozilih (Ur. l. RS. št. 75/17 in 92/20 –
ZPrCP-E).
Obseg akreditacijske vsebine je naveden v prilogi k akreditacijski listini K-144.

Kontrola tahografov
Kontrolni organ AVTOLINE d.o.o. je akreditiran kot kontrolni organ tipa C po standardu SIST EN
ISO/IEC 17020.
Obsega akreditacije zajema Kontrolo zapisovalne opreme v cestnem prometu (tahografi) in sicer pred
namestitvijo, ob namestitvi, redno ter med uporabo):
– analogni tahografi (razen mehanskih tahografov),
– digitalni tahografi,
– pametni tahografi.
Obseg akreditacijske vsebine je naveden v prilogi k akreditacijski listini K-144.
Postopek kontrole tahografa se v delavnici prične in zaključi z zahtevkom oz. delovnim nalogom, ki ga podpiše naročnik.
Za izvedbo postopkov kontrole tahografov v kontrolnem organu veljajo pogoji poslovanja kontrolnega organa.
Postopki kontrole analognih, digitalnih in pametnih tahografov se izvajajo v delavnici na lokaciji PE
Žadovinek, Žadovinek 37, 8273 Leskovec pri Krškem
Sprejem vozila oz. tahografa v kontrolo je najmanj 1 uro pred zaključkom navedenega delovnega časa.