Splošni pogoji poslovanja Avtoline kluba

1 ) Avtoline klub

1.1. Avtoline klub je program zvestih in dragocenih strank podjetja Avtoline. Članom ponuja diamanten izbor ugodnosti, posebnih ponudb in strokovnih nasvetov za popolno vzdrževanje avtomobila.

1.2. S sprejemom teh splošnih pogojev posameznik sklene pogodbo o članstvu v Avtoline klubu, s čimer pristaja na te Splošne pogoje in njihovo uporabo.

1.3. Člani Avtoline kluba prejmejo kartico Avtoline kluba, s katero se identificirajo.

1.4. Člani Avtoline kluba imajo ob predložitvi kartice naslednje ugodnosti:

 • prejmejo darilo ob prijavi v klub,
 • uveljavijo poseben popust na izdelek ali storitev meseca,
 • uveljavijo popust na opravljene storitve ali nakupe izdelkov,
 • ob določenih nakupih pridobijo brezplačno storitev, darilni bon ali praktično nagrado,
 • prejemajo posebne ponudbe, prilagojene nakupnim navadam imetnika, po izbranem kanalu,
 • prejemajo nasvete za popolno vzdrževanje avtomobila.

1.5. Višina in vrednost posameznih ugodnosti se v različnih obdobjih lahko spreminja. Aktualne ugodnosti so zapisane na prijavnici v Avtoline klub.

1.6. Ugodnosti (popusti) Avtoline kluba se ne seštevajo s popusti, ki jih nudi uvoznik (Porsche Group Card, My Citroen Plus), s popusti, izdanimi pred Avtoline klubom (pred 1.10.2018) ali z individualno oz. kako drugače dogovorjenimi popusti.

2 ) Nosilec Avtoline kluba, izdajatelj kartice Avtoline kluba

2.1. Nosilec Avtoline kluba in izdajatelj kartice Avtoline kluba je podjetje Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, Krško (v nadaljevanju: Avtoline).

2.2. Nosilec kluba ni odgovoren za morebitne zlorabe Avtoline kluba in ni dolžan preverjati identitete prinosnika kartice Avtoline kluba.

3 ) Član Avtoline kluba

3.1. Član Avtoline kluba je lahko vsaka poslovno sposobna fizična oseba. Osebe, mlajše od 18 (osemnajst) let, ne morejo biti člani kluba. Pravna oseba ne more biti član Avtoline kluba. Ne glede na te določbe lahko Avtoline v izjemnih primerih in po lastni presoji podeli Avtoline kartico tudi pravni osebi.

3.2. Imetnik jamči za pravilnost in resničnost podatkov, ki jih za namen pridobitve in uporabe ugodnosti Avtoline kluba posreduje Avtoline. Avtoline ne odgovarja, če mu prijavitelj ali imetnik posreduje netočne, napačne ali tuje podatke.

4 ) Včlanitev v Avtoline klub

4.1. Izpolnitev pisne pristopnice

4.1.1. V Avtoline klub se je mogoče včlaniti z izpolnitvijo in podpisom tiskane pristopnice, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih Avtoline (salon Škoda, salon Citroen, Center rabljenih vozil, Nadomestni deli Škoda, Nadomestni deli Citroen, Servis, Tehnični pregledi, Samopostrežne avtopralnice), (v nadaljevanju: prijavna mesta), in s sprejemom teh Splošnih pogojev.

4.1.2. Uporabniški račun imetnika postane aktiven najkasneje v 8 (osmih) dneh od oddaje izpolnjene in podpisane pristopnice na prijavnem mestu oziroma od dne, ko Avtoline izpolnjeno in podpisano pristopnico prejme na naslov Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, Krško. Za napake pri storitvah Pošte Slovenije Avtoline ne prevzema odgovornosti.

4.1.3. Član Avtoline kluba prejme identifikacijsko kartico Avtoline že na prijavnem mestu ali po pošti na naslov, naveden na pristopnici. Član Avtoline kluba ob prijavi prejme darilo – pranje v samopostrežni Avtopralnici Avtoline – tri žetone za pranje ali voucher za tri virtualne žetone v aplikaciji za plačevanje pranja preko telefona (Ready2Wash).

4.2. Izpolnitev spletnega obrazca

4.2.1. V Avtoline klub se je mogoče včlaniti prek spletne strani www.avtoline.si, s tem da član kluba izpolni elektronsko prijavnico, sprejme Splošne pogoje, objavljene na spletni strani, ter potrdi registracijo z uporabo e-pošte.

4.2.2. Član kluba po uspešni prijavi v Avtoline klub prejme:

 • na e-naslov, naveden v prijavi: e-sporočilo za potrditev prijave, e-sporočilo o uspešni prijavi v Avtoline klub z navodili za prevzem darila ob prijavi v klub;
 • darilo ob prijavi je brezplačno pranje v samopostrežni Avtopralnici Avtoline oz. trije virtualni žetoni v aplikaciji za plačevanje pranja preko telefona (Ready2Wash)
 • na naslov prebivališča, naveden v prijavi (v roku 30 dni od oddane spletne prijave): kartico Avtoline kluba. Za napake pri storitvah Pošte Slovenije Avtoline ne prevzema odgovornosti.

4.2.3. Uporabniški račun imetnika postane aktiven takoj po uspešni prijavi.

5 ) Pravice in obveznosti članov Avtoline kluba

5.1. Splošno

5.1.1. Ugodnosti Avtoline kluba lahko član izkoristi na vseh prodajnih mestih Avtoline (salon Škoda, salon Citroen, Center rabljenih vozil, Nadomestni deli Škoda, Nadomestni deli Citroen, Servis, Tehnični pregledi, Samopostrežne avtopralnice).

5.1.2. Član Avtoline kluba lahko koristi ugodnosti kluba pri nakupih izdelkov ali storitev na vseh prodajnih mestih Avtoline v omejenih količinah oz. zgolj za lastno uporabo. Koriščenje ugodnosti za nakupe blaga, ki je namenjeno nadaljnji prodaji, in/ali koriščenje ugodnosti za nakupe blaga uporabnikov, ki imajo registrirano dejavnost trgovine kot eno od osnovnih dejavnosti, ni dovoljena. V kolikor Avtoline ugotovi kršitev te določbe, ima pravico ukiniti oz. preprečiti koriščenje ugodnosti Avtoline kluba.

5.1.3. Član Avtoline kluba lahko pravice na podlagi članstva uporablja s predložitvijo identifikacijske kartice.

5.1.4. Predložitev kartice Avtoline kluba omogoča članu kluba različne ugodnosti, ki so navedene na spletni strani www.avtoline.si – na portalu kluba oz. jih imetnik lahko prejme na domači naslov, po elektronski pošti ali na mobilni telefon.

5.1.5. Ugodnosti, ki jih omogoča članstvo v Avtoline klubu, se lahko spreminjajo in so v različnih časovnih obdobjih lahko različne. Ugodnosti so lahko:

 • splošne za vse člane kluba
 • prilagojene za posamezne skupine članov, glede na demografske ali geografske podatke o imetnikih ali obsega njihovih nakupov
 • imetniku individualno prilagojene na podlagi demografskih in transakcijskih podatkov, ki izhajajo iz nakupov blaga ali storitev v Avtoline.

5.1.6. Član Avtoline kluba ima pravico sodelovati v posebnih akcijah, ki so namenjene izključno imetnikom. Avtoline si pridržuje pravico, da takšne akcije organizira po lastni presoji, pri čemer imetnik ni dolžan sodelovati v teh akcijah.

5.1.7. V primeru višje sile in tehničnih težav, ki ovirajo nemoteno delovanje računalniškega oz. telekomunikacijskega sistema, Avtoline članom kluba za čas sistemskih motenj ne zagotavlja koriščenja ugodnosti iz naslova članstva v Avtoline klubu, v kolikor je njihovo koriščenje odvisno od delovanja teh sistemov.

5.2. Obveščanje po elektronski pošti

5.2.1 Člani Avtoline kluba prejemajo sporočila po elektronski pošti, v katerih so splošna obvestila, strokovni nasveti, posebne ponudbe, kuponi ugodnosti ter morebitna druga sporočila in/ali ugodnosti.

5.2.2. Član Avtoline kluba lahko odjavi prejemanje sporočil po elektronski pošti z obvestili, kuponi in/ali ugodnostmi tako, da sledi povezavi, zapisani na dnu prejetega sporočila ali tako, da pošlje sporočilo na elektronski naslov klub@avtoline.si. Članu Avtoline kluba bo Avtoline v primeru odjave od prejemanja sporočil po elektronski pošti prenehal pošiljati sporočila v roku 15 dni od odjave.

5.2.3. Sistem pošiljanja e-sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen ter zanesljiv. Avtoline ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.

5.3. SMS/MMS-obveščanje

5.3.1. Avtoline klub omogoča članom, da na svoje telefone prejemajo SMS/MMS-obvestila. Prejemanje SMS/MMS-obvestil je mogoče le na mobilnih telefonih, ki omogočajo sprejemanje in pošiljanje SMS- in MMS-sporočil.

5.3.2. Člani Avtoline kluba prejemajo SMS- oz. MMS-sporočila, v katerih so splošna obvestila, posebne ponudbe, kuponi ugodnosti ter morebitna druga sporočila in/ali ugodnosti.

5.3.3. SMS- oz. MMS-sporočila, ki jih prejme član Avtoline kluba, so za imetnika brezplačni. Sporočila, ki jih pošlje imetnik, se obračunavajo skladno s tarifami telekomunikacijskih operaterjev, ki jih uporablja telefon, s katerega imetnik pošlje sporočilo.

5.3.4. SMS/MMS-obveščanje delujeta le na mobilne številke slovenskih mobilnih operaterjev.

5.3.5. Član Avtoline kluba lahko odjavi prejemanje SMS- in/ali MMS-sporočil z obvestili, kuponi in/ali ugodnostmi tako, da pošlje SMS z besedo STOP na zapisano številko oz. na način kot je prikazan v SMS sporočilu. Članu Avtoline kluba bo Avtoline v primeru odjave od prejemanja SMS/MMS-sporočil prenehal pošiljati sporočila v roku 15 dni od odjave.

5.3.6. Sistem pošiljanja SMS/MMS-sporočil in prenos drugih vsebin ni popolnoma in absolutno varen ter zanesljiv. Avtoline ne more zagotavljati enakovrednih pogojev pri dejavnikih, ki niso pod njegovim nadzorom.

5.3.7. Avtoline ne odgovarja za vsebine, ki si jih med seboj izmenjujejo imetniki. Avtoline ne odgovarja za motnje v poteku storitve, ki so posledica ravnanja člana kluba (npr. izključen telefon, prazna baterija, zadrževanje na območju slabega signala, telefon, ki ne omogoča prejemanja MMS ipd). Avtoline ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve, ter za morebitno škodo, ki bi izhajala iz teh dogodkov ne odgovarja. Avtoline ne odgovarja za škodo, ki nastane kot posledica višje sile.

5.3.8. Avtoline ne odgovarja za morebitna neskladja med pričakovanji člana kluba in izbranimi prilagojenimi ponudbami, ugodnostmi in/ali kuponi, ki mu jih pošlje Avtoline. Neskladja so lahko posledica napačnega predvidevanja o nakupnih navadah člana kluba, ki izvirajo iz nakupov člana kluba.

5.4. Obveščanje po pošti

5.4.1 Člani Avtoline kluba občasno prejemajo sporočila po pošti, v katerih so splošna obvestila, strokovni nasveti, posebne ponudbe, kuponi ugodnosti ter morebitna druga sporočila in/ali ugodnosti.

6 ) Izguba, uničenje ali kraja kartice Avtoline kluba

6.1. V primeru izgube, uničenja, poškodbe ali kraje kartice član kluba izpolni in podpiše obrazec za novo kartico, ki ga prejme na vseh prodajnih mestih in odda na kateremkoli prijavnem mestu.

6.2. Novo kartico član Avtoline kluba prejme že na prijavnem mestu ali na domači naslov.

6.3. Nadomestno kartico je mogoče izdati le istemu imetniku.

7 ) Obdelava osebnih podatkov

7.1. Točnost podatkov

7.1.1. Članstvo v Avtoline klubu je mogoče le pod pogojem, da je prijavitelj podjetju Avtoline na pristopnici k tem Splošnim pogojem, s katero je z Avtoline sklenil pogodbo o članstvu v Avtoline klubu, posredoval naslednje točne osebne podatke, ki se nanašajo nanj: ime, priimek, podatke o prebivališču, elektronski naslov in številko mobilnega telefona.

7.1.2. Pri posredovanju podatkov za članstvo v Avtoline klubu ali pri kasnejših spremembah podatkov lahko vsaka fizična oseba odda le en aktualen elektronski naslov in le eno aktualno številko mobilnega telefona. Posamezen elektronski naslov oziroma posamezna številka mobilnega telefona se v bazi članov Avtoline kluba lahko vodi le pri enem članu Avtoline kluba. Avtoline te podatke potrebuje za komuniciranje z imetnikom in pripravo ter posredovanje ponudb in ugodnosti za člane, prilagojenih regiji prebivanja konkretnega člana kluba.

 7.2. Vrste podatkov in nameni njihove obdelave

S predložitvijo kartice Avtoline kluba ob uveljavljanju pravic iz Avtoline kluba Avtoline v uporabniškem računu imetnika zabeleži podatke o posameznem nakupu (izdelki, cena, datum, čas in kraj nakupa, sredstvo plačila) in koriščenju ugodnosti (npr. kupon, popust). Avtoline te podatke potrebuje, da:

 • imetnikom zagotavlja uveljavljanje pravic iz članstva v Avtoline klubu (npr. oblikovanje prilagojenih ponudb, ugodnosti in kuponov, obveščanje imetnika le o tistih ponudbah, ki ga zanimajo, le preko izbranih kanalov, ipd);
 • preverja skladnost uporabe kartice Avtoline kluba s temi splošnimi pogoji;
 • analizira in preučuje nakupovalne navade, za namen optimiziranja ponudbe in stroškov ter dvig zadovoljstva kupcev (v anonimizirani ali vsaj psevdonimizirani obliki);
 • obvešča imetnike o tehničnih in pravnih vprašanjih članstva v Avtoline klubu
 • občasno pozove člane kluba k prostovoljni izpolnitvi anket o zadovoljstvu s članstvom v Avtoline klubu, uporabniški izkušnji na prodajnih mestih ali posameznih kupljenih izdelkih oz. opravljenih storitvah.
7.3. Pravica do ugovora

7.3.1. Član Avtoline kluba lahko kadarkoli trajno ali začasno ugovarja obdelavi podatkov:

 • iz 7.1.1. točke teh Splošnih pogojev za namen posredovanja ponudb in ugodnosti,
 • iz 1. alineje 7.2. točke teh Splošnih pogojev za namen obveščanja imetnika o ponudbah, za katere Avtoline predvideva, da ga zanimajo,
 • iz 5. alineje 7.2. točke teh Splošnih pogojev (namen pozivanja k izpolnitvi anket).

7.3.2. Imetnik lahko obdelavi ugovarja:

 • z obrazcem Sprememba osebnih podatkov, ki ga pridobi in odda na prijavnih mestih,
 • pisno na naslov Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, Krško,
 • pisno po elektronski pošti na naslov: klub@avtoline.si.

7.3.3. Na način iz prejšnje točke lahko imetnik tudi spremeni nastavitve glede kanalov, preko katerih želi prejemati obvestila (elektronska pošta, naslov, SMS/MMS).

7.3.4. Avtoline bo v primeru ugovora iz 7.3.1. točke teh Splošnih pogojev oziroma spremembe nastavitve kanalov obveščanja iz prejšnje točke teh Splošnih pogojev preprečil obveščanje najkasneje v roku 15 dni od prejema ugovora oziroma spremembe nastavitev imetnika, vendar v primeru, da je bila kampanja za obveščanje pripravljena pred obdelavo ugovora oziroma spremembe nastavitev, obstaja možnost, da bo član Avtoline kluba kljub temu prejel še zadnje obvestilo.

7.3.5. Imetnik ne more ugovarjati drugim namenom obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, v zvezi s članstvom v Avtoline klubu, razen na način, da izstopi iz Avtoline kluba v skladu s temi splošnimi pogoji. V tem primeru mora vrniti kartico Avtoline kluba, kar pomeni, da ne more več uveljavljati pravic iz članstva v klubu.

7.4. Spreminjanje podatkov

7.4.1. V primeru, da se pri članu kluba podatki, ki jih je posredoval na pristopnici oz. prek spletnega obrazca v zvezi s prijavo in uporabo Avtoline kluba, spremenijo, je ta dolžan spremembo sporočiti v roku 30 (tridesetih) dni od nastale spremembe.

7.4.2 Član Avtoline kluba spremembo sporoči na izpolnjenem in podpisanem obrazcu Sprememba osebnih podatkov, ki ga pridobi in odda na vseh prijavnih mestih ali ga pošlje po pošti na naslov Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, Krško.

7.4.3. Avtoline bo spremembo podatkov, posredovanih preko prijavnih mest ali po navadni pošti, upošteval najkasneje v roku 15 (petnajstih) dni od dne prejema obrazca o spremembi.

7.4.4 . Sprememba imetnika je dovoljena le ob pisnem soglasju trenutnega imetnika kartice Avtoline kluba.

7.5. Uporabniki osebnih podatkov

Avtoline osebnih podatkov članov Avtoline kluba ne posreduje tretjim osebam, razen:

 • zunanjim pogodbenim izvajalcem, ki podatke obdelujejo izključno v imenu, za račun, po navodilih in pod nadzorom Avtoline (npr. tiskarji, oglaševalske agencije, marketinški CRM sistemi, sistemi za pošiljanje e-sporočil in avtomatizacijo)
 • državnim organom na podlagi njihove obrazložene pisne zahteve za potrebe vodenja konkretnega postopka;

če se izkažejo s pisno osebno privolitvijo oziroma pooblastilom člana Avtoline kluba.

7.6. Rok hrambe osebnih podatkov

Avtoline bo osebne podatke člana Avtoline kluba hranil toliko časa, kolikor je nujno potrebno za dosego namena, zaradi katerega so bili obdelovani (članstvo v Avtoline klubu), torej dokler član ne izstopi iz Avtoline kluba, v primeru preklica članstva s strani Avtoline pa še 5 let od preklica.

7.7. Informacije o pravicah v zvezi z varstvom osebnih podatkov

7.8.1. Član Avtoline kluba ima pravico, da pisno na sedež podjetja Avtoline d.o.o., Avtoline klub, Bohoričeva 10, 8270 Krško, ali po e-pošti na naslov: klub@avtoline.si zahteva dostop do podatkov, ki se nanašajo nanj. Na enak način lahko uveljavlja pravico do omejitve obdelave, izbrisa podatkov in prenosljivosti podatkov.

7.8.2. Pravico do ugovora lahko imetnik uveljavlja v skladu s 7.3. točko teh Splošnih pogojev. Pravico do popravka imetnik uveljavlja v skladu s 7.5. točko teh Splošnih pogojev.

8 ) Izstop od članstva v Avtoline klubu

8.1. V primeru, da član Avtoline kluba ne želi več uveljavljati pravic iz naslova članstva v Avtoline klubu, mora izpolniti in podpisati tiskani obrazec Prenehanje članstva, ki ga pridobi in odda na vseh prijavnih mestih ali ga pošlje po pošti na naslov Avtoline d.o.o., Bohoričeva 10, Krško.

8.3. Član Avtoline kluba izgubi pravice iz naslova članstva v Avtoline klubu po preteku 15 (petnajst) dni od dne, ko Avtoline prejme tiskani obrazec Prenehanje članstva. S trenutkom izgube pravic iz naslova članstva v Avtoline klubu se vsi podatki člana kluba na uporabniškem računu izbrišejo, Član pa po preteku tega datuma ne more več uveljavljati morebitnih že pridobljenih a neizkoriščenih ugodnosti in posebnih ponudb.

9 ) Veljavnost Avtoline klub kartice

9.1. Kartica Avtoline kluba velja do preklica izdajatelja (Avtoline) ali do odstopa člana iz Avtoline kluba.

9.2. Avtoline si pridržuje kadarkoli enostransko preklicati ali omejiti veljavnost kartice v primeru, da imetnik krši te Splošne pogoje.

10 ) Končne določbe

10.1. Ti splošni pogoji so objavljeni na spletni strani www.avtoline.si. V tiskani obliki so dostopni tudi na vseh prodajnih mestih Avtoline.

10.2. Avtoline si pridržuje pravico do spremembe ter dopolnitve teh Splošnih pogojev. Člani Avtoline kluba bodo o vseh spremembah teh Splošnih pogojev obveščeni preko spletne strani www.avtoline.si. Če imetnik v petnajst (15) dneh od objave spremembe teh Splošnih pogojev ne odstopi od pogodbe, se šteje, da sprejema spremenjene splošne pogoje in ga zavezujejo.

10.3. Morebitne spore med imetnikom in nosilcem Avtoline kluba rešuje pristojno sodišče v Krškem.

Avtoline d.o.o., september 2018

Slavko Hotko, direktor